Prachya Kongthaweelert
ศ.ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ

Position Professor

Telephone 053-945325 Ext 217

Fax 053-894188

EMail prachya.kongtawelert@gmail.com

 

 

Education

 • 1981        Chiang Mai University/Faculty of Associated Medical Science    Thailand
 • 1984        Chiang Mai University/Faculty of Medicine    Thailand
 • 1992        Sydney University/Faculty of Medicine    Australia

 

Scholarship & Awards

 • 2004    รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลผลงานวิจัย เรื่อง กลไกการปฏิสัมพันธ์ของ host กับปรสิตในหญิง มีครรภ์ ที่เป็นโรคมาลาเรียชนิดฟัลซิพารั่ม
 • 2006    รางวัล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีมากระดับดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ เรื่อง การศึกษาส่วนประกอบของอิพิโทปในสาย คอน ดรอยติน6-ซัลเฟตที่ทำปฏิกิริยาจำเพาะต่อโมโน โคลนอล แอนติบอดี WF6
 • 2007    สำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีมากระดับดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ เรื่อง การศึกษาส่วนประกอบของ อิพิโทปในสายคอน ดรอยติน 6-ซัลเฟต ที่ทำปฏิกิริยาจำเพาะต่อ โมโนโคลนอลแอนติบอดี WF6
 • 2008    สำนักงานคณะกรรมการวิจัย แห่งชาติ (วช.) รางวัลชมเชย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับ ดุษฎีบัณฑิต เรื่อง การศึกษาส่วนประกอบของ อิพิโทปในสายคอนดรอยติน 6-ซัลเฟต ที่ทำ ปฏิกิริยาจำเพาะโมโนโคลนอลแอนติบอดี WF6
 • 2008    รางวัลดีเด่นการจัดบูธวันวิชาการมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ครั้งที่ 4 โ€œวิถีวิจัย:นวัตกรรมเพื่อชีวิตโ€ วันที่ 19-20 ธันวาคม 2551 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2011    รางวัลผลงานประดิษฐคิดค้น ระดับดีเด่นประจำปี 2554 เรื่อง การวิจัยและพัฒนาพื้นฐานและประยุกต์ใช้โปรตีนยึดจับฮัยยาลูโรแนน เพื่อการวินิจฉัยโรคข้อเสื่อม โรคตับ และโรคมะเร็ง

 

Publications

 • 2008    1. Pruksakorn D, Rojanasthien S, Pothacharoen P, Luevitoonvechkij S, Wongtreratanachai P, Ong-Chai S, Kongtawelert P. Chondroitin sulfate epitope (WF6) and hyaluronic acid as serum markers of cartilage degeneration in patients following anterior cruciate ligament injury. J Sci Med Sport. 2008 Jun 9.
 • 2008    2. Krisanaprakornkit S, Chotjumlong P, Kongtawelert P, Reutrakul V. Involvement of phospholipase D in regulating expression of anti-microbial peptide human beta-defensin-2. Int Immunol. 2008 Jan; 20(1):21-9
 • 2009    Phitak T, Choocheep K, Pothacharoen P, Pompimon W, Premanode B, Kongtawelert P. The effects of p-hydroxycinnamaldehyde from Alpinia galanga extracts on human chondrocytes. Phytochemistry. 2009 Jan;70(2):237-43.
 • 2009    Pruksakorn D, Khamwaen N, Pothacharoen P, Arpornchayanon O, Rojanasthien S, Kongtawelert P. Chondrogenic properties of primary human chondrocytes culture in hyaluronic acid treated gelatin scaffold.J Med Assoc Thai. 2009 Apr;92(4):483-90.
 • 2009    Suwan K, Hatano S, Kongtawelert P, Pothacharoen P, Watanabe H. Alteration of chondroitin sulfate composition on proteoglycan produced by knock-in mouse embryonic fibroblasts whose versican lacks the A subdomain.Ups J Med Sci. 2009;114(2):73-81
 • 2009    Nganvongpanit K, Pothacharoen P, Chaochird P, Klunklin K, Warrit K, Settakorn J, Pattamapaspong N, Luevitoonvechkij S, Arpornchayanon O, Kongtawelert P, Pruksakorn D. Prospective evaluation of serum biomarker levels and cartilage repair by autologous chondrocyte transplantation and subchondral drilling in a canine model. Arthritis Res Ther. 2009 May 26;11(3):R78
 • 2009    Nganvongpanit K, Pothacharoen P, Suwankong N, Ong-chai S, Kongtawelert P. The effect of doxycycline on canine hip osteoarthritis: design of a 6-months clinical trial. J. Vet. Sci. 2009; 10(3): 239-47.
 • 2010    Tangkijvanich P. Chanmee T, Komtong S, Mahachai V, Pothacharoen P, Kongtawelert P.The Diagnostic Role of Serum Glypican-3 in Differentiating Hepatocellular Carcinoma from Non-malignant Chronic Liver Disease and Other Liver Cancers. J Gastroen Hepatol. 2010 Jan;25(1):129-37
 • 2010    Kradtap Hartwell S, Boonmalai A, Kongtawelert P, Grudpan K. Sequential injection-immunoassay system with a plain glass capillary reactor for the assay of hyaluronan. Anal Sci. 2010 Jan;26(1):69-74.
 • 2010    Moonsom S, Tayapiwatana C, Wongkham S, Kongtawelert P, Kasinrerk W. A Competitive ELISA for quantifying serum CD147: reduction of soluble CD147 levels in cancer patient sera.Hybridoma (Larchmt). 2010 Feb;29(1):45-52
 • 2010    Akatsu C, Fongmoon D, Mizumoto S, Jacquinet JC, Kongtawelert P, Yamada S, Sugahara K. Development of a mouse monoclonal antibody against the chondroitin sulfate-protein linkage region derived from shark cartilage.Glycoconj J. 2010 May;27(4):387-99.
 • 2010    Choocheep K, Hatano S, Takagi H, Watanabe H, Kimata K, Kongtawelert P, Watanabe H. Versican facilitates chondrocyte differentiation and regulates joint morphogenesis. J Biol Chem. 2010 Jul 2;285(27):21114-25.
 • 2010    Phitak T, Pothacharoen P, Kongtawelert P. Comparison of glucose derivatives effects on cartilage degradation. BMC Musculoskelet Disord. 2010 Jul 15;11:162.
 • 2010    Lee VS, Kodchakorn K, Jitonnom J, Nimmanpipug P, Kongtawelert P, Premanode B. Influence of metal cofactors and water on the catalytic mechanism of creatininase-creatinine in aqueous solution from molecular dynamics simulation and quantum study. J Comput Aided Mol Des. 2010 Oct;24(10):879-86.
 • 2010    16. Banjerdpongchai R, Kongtawelert P, Khantamat O, Srisomsap C, Chokchaichamnankit D, Subhasitanont P, Svasti J. Mitochondrial and endoplasmic reticulum stress pathways cooperate in zearalenone-induced apoptosis of human leukemic cells.J Hematol Oncol. 2010 Dec 30;3:50.
 • 2011    Pothacharoen P, Choocheep K, Phitak T, Pompimon W, Kongtawelert P. Alpinia galanga extracts downregulate interleukin-1ฮฒ-induced matrix metalloproteinases expression in human synovial fibroblasts.In Vitro Cell Dev Biol Anim. 2011 Mar;47(3):183
 • 2011    Banjerdpongchai R, Kongtawelert P. Ethanolic extract of fermented Thunb induces human leukemic HL-60 and Molt-4 cell apoptosis via oxidative stress and a mitochondrial pathway. Asian Pac J Cancer Prev. 2011;12(11):2871-4.
 • 2011    Pothacharoen P, Kodchakorn K, Kongtawelert P. Characterization of chondroitin sulfate from deer tip antler and osteogenic properties.Glycoconj J. 2011 Oct;28(7):473-80.
 • 2011    Wudtiwai B, Sripanidkulchai B, Kongtawelert P, Banjerdpongchai R.Methoxyflavone derivatives modulate the effect of TRAIL-induced apoptosis in human leukemic cell lines.J Hematol Oncol. 2011 Dec 21;4:52.
 • 2012    Itthiarbha A, Phitak T, Sanyacharernkul S, Pothacharoen P, Pompimon W, Kongtawelert P. Polyoxypregnane glycoside from Dregea volubilis extract inhibits IL-1ฮฒ-induced expression of matrix metalloproteinase via activation of NF-ฮบB in human chondrocytes. In Vitro Cell Dev Biol Anim. 2012 Jan;48(1):43-53.
 • 2012    Wanachewin O, Boonmaleerat K, Pothacharoen P, Reutrakul V, Kongtawelert P. Sesamin stimulates osteoblast differentiation through p38 and ERK1/2 MAPK signaling pathways.BMC Complement Altern Med. 2012 May 30;12:71.
 • 2012    Prommaban A, Kodchakorn K, Kongtawelert P, Banjerdpongchai R. Houttuynia cordata Thunb fraction induces human leukemic Molt-4 cell apoptosis through the endoplasmic reticulum stress pathway.Asian Pac J Cancer Prev. 2012;13(5):1977-81.
 • 2012    Klangjorhor J, Nimkingratana P, Settakorn J, Pruksakorn D, Leerapun T, Arpornchayanon O, Rojanasthien S, Kongtawelert P, Pothacharoen P.Hyaluronan production and chondrogenic properties of primary human chondrocyte on gelatin based hematostatic spongostan scaffold.J Orthop Surg Res. 2012 Dec 19;7:40.
 • 2013    Mizumoto S, Murakoshi S, Kalayanamitra K, Deepa SS, Fukui S, Kongtawelert P, Yamada S, Sugahara K. Highly sulfated hexasaccharide sequences isolated from chondroitin sulfate of shark fin cartilage: insights into the sugar sequences with bioactivities.Glycobiology. 2013 Feb;23(2):155-68.
 • 2013    Takada W, Fukushima M, Pothacharoen P, Kongtawelert P, Sugahara K. A sulfated glycosaminoglycan array for molecular interactions between glycosaminoglycans and growth factors or anti-glycosaminoglycan antibodies.Anal Biochem. 2013 Apr 15;435(2):123-30.
 • 2013    Insee K, Pothacharoen P, Kongtawelert P, Ongchai S, Jotikasthira D, Krisanaprakornkit S. Comparisons of the chondroitin sulphate levels in orthodontically moved canines and the clinical outcomes between two different force magnitudes.Eur J Orthod. 2013 Mar 26.
 • 2013    Chanmee T, Phothacharoen P, Thongboonkerd V, Kasinrerk W, Kongtawelert P. Characterization of monoclonal antibodies against a human chondrocyte surface antigen. Monoclon Antib Immunodiagn Immunother. 2013 Jun;32(3):180-6.

 

Patents

 1. International patent. (WO 90/07121, CA2005793 and AU4814190) Method for detection and quantitation of hyaluronan.
 2. International patent (WO 90/06954, CA2005794 and AU4821590) Monoclonal antibodies which recognize polysulphated polysaccharides
 3. Internatinal patent (WO 90/07120, CA2005795 and AU4819390) A new sandwich-ELISA method for the detection and/or quantitation of keratan sulphate peptides in biological fluids.
 4. International patent UK (GBP290245) Antibody, August 18, 2004
 5. International patent PCT (PCT/GB2005/050077)Antibody Specific For A Chondroitin Sulphate Epitope, June 1, 2005
 6. International patent US, Antibody Specific For A Chondroitin Sulphate Epitope, December 1, 2006.
 7. International patent Japan (2007-514145) Antibody Specific For A Chondroitin Sulphate Epitope, June 14, 2007.
 8. Internation patent, Europe (PCT/GB2005/050077) Antibody Specific For A Chondroitin Sulphate Epitope, December 21, 2006
 9. Thailand patent Monoclonal antibody against chondroitin 6-sulfate oligosaccharides and chondroitin 6-sulfate polysaccharides and its application for diagnosis.
 10. Thailand patent, (0701001212) The extract from Thai galanga (Alipinia galanga) and its effect on the decreasing of degrdation, March 8, 2007.

 

Research Grants

 • 2011    การพัฒนาโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อกลัยโคซามิโนกลัยแคน และประยุกต์ใช้ในการศึกษาทางด้าน glycobiology และ glycopathology    วช    Finished    500,000
 • 2012    ทุนศูนย์ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    Finish    1,000,000

 

Graduate Students (as a major advisor)

 • 2013   Sasimol Udomruk   560751025
 • 2012   Tanyaporn Keratibumrungpong   550731021   ผลของเซซามินต่อขบวนการสร้างหลอดเลือดใหม่ในเซลล์บุผนังหลอดเลือดมนุษย์ (Effect of sesamin on angiogenesis in human endothelial cell)
 • 2011   Kanchanit Boonmaleerat   540751001   Effects of fish collagen peptide on extracellular matrix molecules
 • 2011   Kanda Fanhchaksai   540751024   Effect of phytochemicals on inflammatory responses in viral H1N1-induced peripheral blood mononuclear cells and versican dependent tumor progression
 • 2008   Orawan Wanachewin   510751005   Effects of sesamin on bone cells and stem cells differentiation
 • 2009   jeerawan klangjorhor   520751003   (Thai)การพัฒนาวัสดุโครงสร้างเพื่อใช้ในวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อน (English) Development of Scaffold for Cartilage Tissue Engineering
 • 2014   Chayanut Kaewmool   570751040