ตารางสอนประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

330110      110

330111

 • ภาคบรรยาย            111
 • ตารางคุมปฏิบัติการ  Lab-111

303210

 • ภาคบรรยาย             210
 • ตารางคุมปฏิบัติการ   Lab210

303221

 • ภาคบรรยาย             221
 • ตารางคุมปฏิบัติการ   Lab-221  

303221-inter

 • ภาคบรรยาย             221-Inter
 • ตารางคุมปฏิบัติการ   Lab221-inter

303232  232

303262  262

ตารางสอนประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

303210 (สำหรับนักศึกษาสัตวแพทยศาสตร์)

 • ภาคบรรยาย            210 Vet
 • ตารางคุมปฏิบัติการ  Lab-210Vet

303210 (สำหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร์)

 • ภาคบรรยาย            210Dent
 • ตารางคุมปฏิบัติการ  Lab-210Dent 

303242

 • ภาคบรรยาย             242
 • ตารางคุมปฏิบัติการ   Lab-242

303253  253