ระบบจองหอพักนักศึกษา

ระบบจองหอพักนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Need Help ?

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น M อาคารราชนครินทร์

08:30น. – 16:30น.

  • สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจองหอพักได้ที่ หน่วยกิจการนักศึกษา โทร. 053-935271
  • แจ้งปัญหาการใช้งานระบบได้ที่ หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัย โทร. 053-935570