ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ที่อยู่

110 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารราชนครินทร์ ชั้น M ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียใหม่ 50200

โทร

053-935-570 (ชั้น M อาคารราชนครินทร์)

053-936-320 (ชั้น M อาคารราชนครินทร์)

053-935-139 (MTEC ชั้น 4 อาคารเรียนรวม)