💚คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
🎯ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1)
🎯กำหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 – 15 มกราคม 2567
📑สมัครผ่านทางเว็บไซต์หน่วยบัณฑิต: https://cmu.to/orxmO
💊ดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม: https://cmu.to/spKdA
———————————————————
.
🩺Faculty of Medicine ChiangMai University M.S. & Ph.D. Degree
🎯Admission 2024 Semester 1/67 (Round 1)
🎯Apply Online : 13 November 2023 – 15 January 2024
💊About our program: https://cmu.to/spKdA