ติดต่อเรา

  • หน่วยบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ชั้น 4 ห้อง 407 อาคารเรียนรวม
  • 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
  • โทรศัพท์ 0-5393-5264-5
  • Email: postgradmed@cmu.ac.th
  • Facebook: https://www.facebook.com/postgradmedcmu
  • Instagram: https://www.instagram.com/postgradmedcmu/