✨เปิดรับสมัครทุนส่งเสริมบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ✨

👉ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา
👉ทุนนำเสนอผลงานทางวิชาการ
👉ทุนไปทำวิจัย ณ ต่างประเทศ

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
เอกสารประกอบการรับสมัคร https://cmu.to/3tNEg