📣ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ
💙ศูนย์วิจัยการแพทย์ปริวรรต (Translation Medicine research) ร่วมกับ สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์และวิศกรรมชีวการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ จัดประชุมวิชาการ
▶️“ The Joint International Symposium of Translational Medicine Research & The 5th Anniversary for Double Degree Program between Japan (KU) and Thailand (MU, KKU, PSU and CMU )” ภายใต้หัวข้อ “Frontiers in Translational Medicine Research & Precision Medicine”◀️
กิจกรรมภาคบรรยาย ภายใต้ 5 Subtheme 🔵เข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย🔵
✅Clinical Genomics & Precision medicine
✅Proteomics & Metabolomics
✅Infectious Disease Genomics: Advancing the Frontiers of Public Health
✅Drug developments
✅Health Informatics
🔴ดาวน์โหลดกำหนดการ
🗓️วันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2566
📍ณ ห้องประชุม ฉบ.14 ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
▶️กิจกรรม workshop◀️
“How to used HPC on AWS Cloud for Genomics?”
♦️ Free workshop
🗓️วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566
“Whole exome data analysis and Data visualization: Next step to clinical interpretation”
♦️ ค่าลงทะเบียน ท่านละ 2,500 บาท
🗓️วันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566
📍ณ ห้องประชุม ฉบ.12/1 ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
🟢 ลงทะเบียนได้ที่
🔸PSU workshop : https://cmu.to/Un3nE
🔸AWS workshop : https://cmu.to/AlPTl
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณอะนัส บินกาเซ็ม โทร.074-451189 เบอร์ภายใน 1189