เชิญชวนเข้าร่วม การสัมมนาเจ้าหน้าที่ภาควิชาระดับบัณฑิตศึกษา หัวข้อ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานระดับบัณฑิตศึกษา”

Poster สัมมนา จนท.ภาควิชา 4ต.ค.66_0

เชิญชวน เจ้าหน้าที่ทุกภาควิชาระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วม

“การสัมมนา เจ้าหน้าที่ภาควิชาระดับบัณฑิตศึกษา หัวข้อ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานระดับบัณฑิตศึกษา”

ในวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ ห้อง 0408 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์

 

ลงทะเบียนได้ที่ https://cmu.to/wqMV3

กำหนดการ สัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป_

โดย  ทีมวิทยากรจากบัณฑิตวิทยาลัย
มาให้ความรู้ คลายข้อสงสัย ในทุกประเด็น!! ของงานบัณฑิตศึกษา