ขอแสดงความยินดีกับหน่วยบัณฑิตศึกษาในวันสภาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบ 63 ปี ในพิธีเชิดชูเกียรติบุคลากร ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี ได้รับมอบโล่เกียรติยศรางวัล “MED CMU AWARD 2022”