banner 1.1
banner 1.2
banner 1.3
banner 1.4
banner 1.5

News

Activities

  • ภาควิชาเภสัชวิทยาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตศึกษาทั้ง 3 คน ได้แก่ 1. นางสาว สุธาสินี ปารมี 2. นางสาว

  • ภาควิชาได้จัดกิจกรรมวันเด็ก ในวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2562 โดยมีกิจกรรมวาดภาพตามเส้นประ และจับรางวัลต่างๆ  

  • งานทำบุญประจำปีภาควิชาเภสัชวิทยา จัดขึ้นในวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2561 เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแก่บุคลากรของภาควิชาฯ ที่ล่วงลับ สัตว์ทดลอง สรรพสัตว์ และสรรรพจิตญาณ

  • ภาควิชาเภสัชวิทยาจัดงานเลี้ยงเกษียณแก่ คุณอาทิตย์ จอมพันธ์