หน้าหลัก

ผศ.ดร.นพ.สักกาเดช ลิ้มมหาคุณ

หัวหน้าภาควิชาออร์โทปิดิกส์

สารจาก หัวหน้าภาควิชา

ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ในดวงใจ เพื่อการยกระดับสุขภาวะของมนุษยชาติอย่างยั่งยืน

“A Trustworthy Orthopaedic Medical School improving Sustainable Humanity Well-Being”

ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นกำลังสำคัญของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเป็นโรงเรียนแพทย์ชั้นนำของประเทศ มีมาตรฐานสากลทั้งทางด้านการศึกษา การวิจัย และการบริการ โดยมีหลักการดังนี้

  1. หลักสูตรและการเรียนรู้ของภาควิชาออร์โทปิดิกส์ มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ที่เหมาะสมกับนักศึกษาและแพทย์แต่ละคน เพื่อให้เป็นแพทย์ที่มีคุณภาพในระดับสากล ครอบคลุมการเรียนรู้ ตั้งแต่ระดับแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรหลังปริญญา และหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง
  2. มีระบบการดูแลแพทย์ของภาควิชาออร์โทปิดิกส์อย่างใกล้ชิด โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง และพร้อมที่จะส่งเสริมการพัฒนาทักษะที่เหมาะสมกับแพทย์เป็นรายบุคคล ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต เพื่อให้เป็นแพทย์ในดวงใจของสังคมไทย
  3. ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้าง องค์ความรู้และต่อยอดเป็นนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและประชาชน
  4. ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ ให้รักษาพยาบาลมาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาตราฐานระดับโลกในการดูแลผู้ป่วย ให้ได้คุณภาพและมีความปลอดภัยสูง
  5. บุคลากรในภาควิชาออร์โทปิดิกส์ มุ่งเน้นการบริการรักษาพยาบาลโดยให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ มุ่งหวังให้ผู้ป่วยทุกคนหายจากโรคและความเจ็บป่วย

ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์ / การศึกษา / กิจกรรม / รับสมัคร

ข่าวสารภาควิชา

12th Thai Orthopaedic Trauma Annual Congress (TOTAC) 2024

12th Thai Orthopaedic Trauma Annual Congress (TOTAC) 2024 อนุสาขาการบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์ (Trauma) ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ร่วมกับภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลนครพิงค์ จัดงานประชุมวิชาการประจำปี 12th Thai Orthopaedic Trauma Annual Congress (TOTAC) 2024 ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ ในการประชุมครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเน้นเนื้อหาให้ความรู้ ทักษะ ในการรักษาให้กับผู้ป่วยการบาดเจ็บทางกระดูกและข้อให้กับแพทย์ เพื่อพัฒนาแนวทางและเทคนิคการรักษาโดยการผ่าตัดที่ถูกต้อง ปลอดภัย ลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ  ดังนั้นทางคณะกรรมการฯ จึงใคร่ขอเชิญชวนแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ทั่วไป ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว และขอเชิญชวนส่งประกวดงานวิจัย หรือ Case Presentation ได้ที่ https://totaccongress.com/ ดาวน์โหลด หนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ 12th TOTAC 2024

READ MORE
ข่าวสารภาควิชา

RCOST Regional Meeting 2024 – Orthopaedic Collaboration: Sharing and Moving Together

RCOST Regional Meeting 2024 – Orthopaedic Collaboration: Sharing and Moving Together           ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย ร่วมกับภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชมรมออร์โธปิดิกส์ภาคเหนือ และชมรมออร์โธปิดิกส์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม “การประชุมราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยส่วนภูมิภาคประจำปี 2567 – Orthopaedic Collaboration: Sharing and Moving Together” วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2567 @ณ นิมมาน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ การลงทะเบียนการประชุมราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทยส่วนภูมิภาคประจำปี 2567 สมาชิกราชวิทยาลัยฯ https://member.rcost.or.th/ แพทย์ที่ไม่ใช่สมาชิก/แพทย์ประจำบ้าน/พยาบาล https://forms.gle/HQWi7QEifup9NWZg

READ MORE
ข่าวประชาสัมพันธ์

งานประชุมวิชาการ COAM

#งานประชุมCOAM2023 >>> ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่<<< ขอเชิญชวนแพทย์ออร์โธปิดิกส์ แพทย์ประจำบ้าน ศิษย์เก่าแพทย์ออร์โธฯ พยาบาล นักกายภาพบำบัด และบุคลากรทางการแพทย์ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี CMU-Orthopaedic Annual Meeting (COAM2023) ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “LEADER IN ORTHOGERIATRIC TREATMENT” จัดขึ้นในวันที่ 21-22 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมดิเอมเพลส เชียงใหม่ ผู้สนใจและต้องการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม สามารถลงทะเบียนผ่าน QR code หรือ https://www.med.cmu.ac.th/coam/ รีบลงทะเบียนร่วมงาน…. แล้วมาเจอกันครับ  

READ MORE
ข่าวรับสมัคร

รับสมัครงาน

📣📣ประกาศจากภาควิชาออร์โทปิดิกส์📣📣 ▶️รับสมัครงาน พนักงานจ้างโครงการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ เปิดรับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 📍 สนใจกรอกใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1Vdma2DuqJmWLJ2aulVuZ3KuQ2-k3UkPN?usp=drive_link หรือ Scan QR Code ใน Poster เพื่อดูรายละเอียดประกาศการรับสมัคร ☎️สอบถามเพิ่มเติมที่ 053-935545

READ MORE

งานวิจัย

ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ มีพันธกิจในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย เพื่อผลักดันการสร้างผลงานวิจัยถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยและ การต่อยอดผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งผลงานที่ผ่านมา คณาจารย์และบุคลากรของภาควิชาอายุรศาสตร์ ได้ผลิตผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองพันธกิจดังกล่าว รายชื่อผลงานวิจัยล่าสุด

0
คน
อาจารย์แพทย์
0
คน
Resident
0
คน
นักศึกษา ปี 1-6
0
คน
เจ้าหน้าที่

ภาควิชาออร์โทปิดิกส์

“ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีภาระหน้าที่รับผิดชอบในการเรียนการสอนและการวิจัยในสาขาศัลยศาสตร์แก่นักศึกษาแพทย์ และนักศึกษาสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางศัลยศาสตร์สาขาต่าง ๆ รวมถึงให้การบริการผู้ป่วยทั้งในด้านการดูแลรักษาและให้คำปรึกษาด้านวิชาการ เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ”

บทความ

Article