27
Jan
คณะฯ จัดอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนา Digital Skill ” ประจำปี 2565

รศ.พญ.สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนา Digital Skill ” ประจำปี 2565 หลักสูตร Canva for Beginners

Posted in: ข่าวประชาสัมพันธ์,
Tags: canva, digital skill, news,
14
Jan
โครงการ PMS : Goal setting – OKRs ภาคปฏิบัติเพื่อความสำเร็จของบุคลากรทุกคน
PMS & MEDCMU OKRs ลงทะเบียน กำหนดการ PMS& MEDCMU OKRs เกี่ยวกับ PMS กำหนดการ คำถามที่ถามบ่อย ลงทะเบียน "What do we want to do?" "How will we know we've met our objective?" บุคลากรในปัจจุบันมีความคาดหวังมากขึ้นต่อองค์กรของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็นการงานที่มีความหมายและหัวหน้าที่ดูแลพวกเขาในฐานะคนๆ หนึ่ง และให้การสื่อสารอย่างต่อเนื่อง ความคาดหวังในการทำงานที่ชัดเจน และโอกาสในการเรียนรู้และเติบโต เพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้ กิจกรรมในการบริหารผลการปฏิบัติงานขององค์กรควรพัฒนาและสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรทำงานอย่างเต็มที่ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เชิญร่วมลงทะเบียนเพื่อค้นหาและพัฒนาการบริหารผลการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ลงทะเบียน Highlights กำหนดการทั้งหมด → Keynote PMS : Goal setting OKRs ภาคปฏิบัติเพื่อความสำเร็จของบุคลากรทุกคน 09:15 – 09:30 น. เชิญร่วมกันเรียนรู้และพัฒนาวัฒนธรรมแห่งความร่วมมือ การตั้งความคาดหวังที่ชัดเจน การส่งเสริมความคิดริเริ่มและผลักดันสู่ความก้าวหน้า [...]
Posted in: Uncategorized,
Tags: od65, pms,
15
Dec
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ KA PVD E-Learning
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ KA PVD E-Learning เรียน บุคลากรสังกัดคณะแพทยศาสตร์ ทุกท่าน ประชาสัมพันธ์กิจกรรม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสร้างความรู้ให้บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ KA PVD E-Learning ผู้สนใจ สามารถสมัครคอร์สเรียนการลงทุนออนไลน์เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ผ่านระบบ SkillLane. https://kapvd.skilllane.com/ (ผู้สมัครกรุณาศึกษาวิธีการผ่าน Infographic รูปภาพดังแนบ ติดต่อสอบถาม คุณเกรียงศักดิ์ กิติสัก เบอร์โทร. 35107 View Fullscreen Recent posts คณะฯ จัดอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนา Digital Skill ” ประจำปี 2565 ข่าวประชาสัมพันธ์ , โครงการ PMS : Goal setting – OKRs ภาคปฏิบัติเพื่อความสำเร็จของบุคลากรทุกคน Uncategorized , Search [...]
30
Nov
พิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ หลักสูตรการเตรียมผู้นำสายปฏิบัติการ เพื่อการทำงานในศตวรรษที่ 21” รุ่นที่ 7
พิธีปิดโครงการ MES 7 วันที่ 30 พ.ย. พ.ศ. 2564 ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ หลักสูตรการเตรียมผู้นำสายปฏิบัติการ เพื่อการทำงานในศตวรรษที่ 21” รุ่นที่ 7 (Management for Excellence Supervisory : MES7) โดยมี รศ.พญ.สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดอบรม เพื่อให้บุคลากรระดับหัวหน้างาน และหัวหน้าหน่วยงาน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ “เก่งงาน เก่งคน เก่งการจัดการ พัฒนาความรู้และทักษะด้านคน เงิน ของ เพื่อดึงศักยภาพความเป็นผู้นำออกมาอย่างเต็มที่ ” เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน [...]

HIGHLIGHTSjanuary, 2022


SCHOOL ACHIEVEMENTS

Here you can review some statistics about our Education Center

Foreign followers
Classes complete
Students enrolled
Certified teachers

เว็บไซต์อยู่ระหว่างการพัฒนา

Top Courses

โครงการเตรียมการของจริยธรรมการวิจัยให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น. ประชุมออ...
Add to Wishlist
Free
X