• แนวปฏิบัติการลงนามและการจัดทำหนังสือขอ/ต่อ/เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (VISA) ของนักศึกษาต่างชาติและการออกใบอนุญาตการทำงานของบุคลากรชาวต่างชาติในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ดาวน์โหลด 
  • มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2565 เป็นต้นไป  ดาวน์โหลด
  • แนวทางปฏิบัติในการรับชาวต่างชาติเข้าศึกษา ฝึกอบรม/ปฏิบัติงาน ณ คณะแพทยศาสตร์  เพื่อป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 ฉบับที่ 2 (ดาวน์โหลด 
  • แนวทางปฏิบัติในการรับชาวต่างชาติเข้าศึกษา ฝึกอบรม/ปฏิบัติงาน ณ คณะแพทยศาสตร์  เพื่อป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 ฉบับที่ 1 (ดาวน์โหลด)

ประกาศรับสมัครทุน

>> ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน ERASMUS+ International Credit Mobility Staff for Training/Teaching Program at Medical University of Graz

>> ทุนฝึกอบรม/วิจัยระยะสั้น ณ Nippon Medical School ประจำปี 2567
ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับทุน โปรดส่งแบบฟอร์มใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร จำนวน 1 ชุด (ในเบื้องต้น)
มาที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2566

>> ผลการคัดเลือกผู้รับทุนฝึกอบรม/วิจัยระยะสั้น ณ Nippon Medical School ประจำปี 2567

โครงการฝึกอบรม/วิจัยระยะสั้น ณ Nara Medical University ประจำปี 2567
ผู้ประสงค์จะสมัคร โปรดส่งแบบฟอร์มใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร จำนวน 1 ชุด (ในเบื้องต้น)

มาที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2566

>> ผลการคัดเลือกโครงการฝึกอบรม/วิจัยระยะสั้น ณ Nara Medical University ประจำปี 2567

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

รับมอบส่งต่อธงเจ้าภาพงาน Joint Seminar on Biomedical Sciences (JSOBMS) ครั้งที่ 13 ที่จะจัดขึ้น ณ ประเทศไทย

READ MORE
ข่าวกิจกรรม

ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ กับ The Third People’s Hospital of Kunming

READ MORE

ลิงค์เชื่อมโยง