งานคลัง คณะแพทยศาสตร์ มช.

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนการขอสลิปเงินเดือนและหนังสือรับรองภาษี

โครงการให้บริการด้านการเงิน ด้วย Application กระเป๋าสุขภาพ  

กิจกรรม

โครงการฝึกอบรมและสัมมนา 6 มกราคม 2024 - เรื่อง "MEDCMU PMS : Performance Acceleration to MEDS Excellence" อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมหน่วยงาน 12 เมษายน 2023 - งานคลัง คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดพิธีทำบุญหน่วยงานเพื่อความเป็นสิริมงคล อ่านเพิ่มเติม
โครงการฝึกอบรมและสัมมนา 18 กุมภาพันธ์ 2023 - เรื่อง "MED CMU PMS : Performance Coaching & IDP" อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมคณะแพทยศาสตร์ มช. 24 สิงหาคม 2022 - กิจกรรม ซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี อ่านเพิ่มเติม
โครงการฝึกอบรมและสัมมนา 24 กรกฎาคม 2022 - เรื่อง "MED CMU PMS : Individual OKRs" อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมคณะแพทยศาสตร์ มช. 29 พฤษภาคม 2022 - กิจกรรม BIG CLEANING DAY "65 อ่านเพิ่มเติม

แนะนำหน่วยงาน

หน่วยงานภายใน

ลงทะเบียนเบิกตรง

ลิงค์เชื่อมโยง

ที่อยู่

งานคลัง คณะแพทยศาสตร์ มช.

110 ถ.อินทรวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่ 50200

เบอร์โทรภายใน

หน่วยเงินรายได้:

053-935-249

หน่วยงบประมาณ:

053-935-252

หน่วยการเงิน:

053-935-316

หน่วยบัญชี:

053-935-315