ข่าวประชาสัมพันธ์

Email anesth.cmu@gmail.com

เบอร์โทรติดต่อภาควิชาฯ 053-935522-6    FAX. 053-935526

The 15th Chiang Mai Anesthesiology Conference

The 15th Chiang Mai Anesthesiology ConferenceClinical Update in Anesthesiology & Perioperative Medicine Schedule ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ แผนที่โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ จ.เชียงใหม่ แผนที่ Cadaveric Surgical Training Center, ภาควิชากายวิภาคศาสตร์