ข่าวสาร

NORTHERN URO CONNECTION (NUC) 2023

Stepping into Strong Collaboration

ระหว่างวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2566

2566  ณ ห้องอิมพีเรียลบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

หมายเหตุ: ยกเว้นค่าลงทะเบียนสำหรับแพทย์ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี, แพทย์ประจำบ้าน, นักศึกษาแพทย์ และเจ้าหน้าที่พยาบาล

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2567

=> รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 กรกฏาคม 2566

 => สอบสัมภาษณ์วันที่ 18 สิงหาคม 2566 สมัครด้วยตัวเองผ่าน Scan qr code 

หรือ สมัครผ่านลิ้งค์ 🌐 https://w1.med.cmu.ac.th/personnel/job-news/ 🌐

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-935532 ต่อ 105 ในวันและเวลาราชการค่ะ

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2567

=> รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เรียน ยูโรสวนดอกทุกท่าน ค่ะ

หน่วยยูโรสวนดอก มีเสื้อยืดที่ระลึก “Unity and Unique“

สำหรับวาระครบรอบ 60 ปี ยูโรสวนดอก

ให้ท่านได้เลือกซื้อในราคาเพียง 499 บาท

(สามารถซื้อได้มากกว่าท่านละ 1 ตัว)

โดยท่านที่สนใจ สามารถสั่งซื้อได้ทางคุณกรรณิการ์ เติ๊กทอน

เลขาหน่วยยูโร

ติดต่อ
Email: tkannika.urocmu@gmail.com หรือ
Line ID: 0812883007 หรือ
TEL: 053-934535, 081-2883007

ทางหน่วยฯ จะจัดส่งเสื้อให้ท่านทางไปรษณีย์ต่อไป

ขอบพระคุณมากค่ะ

ในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 หน่วยได้จัดงาน “คืนสู่เหย้า ยูโรสวนดอก” ณ ห้องนิมมาน 1 นิมมาน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เชียงใหม่ 

เรียนเชิญศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันร่วมงานตามกำหนดการดังแนบ

File หนังสือ 60 ปี ยูโรสวนดอก Unity and Unique

กำหนดการสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้าน หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ

ปีการศึกษา 2566

Forth Sharing Urological Experiences Thai-University of Pittburg Medical Center (TUPMC 2022)

Insights Unto Oncologic – Pediatric Endoscopic Urology

Onsite Meeting

15 – 16 December 2022

Free Registration before November 15, 2022 (Register)

รายละเอียด

กำหนดการสอบสัมภาษณ์แพทย์ใช้ทุน หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ

ปีการศึกษา 2566

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2566

หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน 3 ตำแหน่ง (รายละเอียดตามแนบ)

มาเป็นครอบครัว URO CMU ด้วยกันนะค่ะ

หน่วยฯ จัดโครงการ Cadaveric Workshop in Open Surgery in Reconstructive Urology ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ศูนย์ฝึกผ่าตัดชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 08.30-16.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แพทย์ประจำบ้าน ได้ฝึกผ่าตัดกับ cadaver ให้เกิดความชำนาญในหัตถการเพื่อให้แพทย์ฯ ได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการจัดงานไปปรับใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย

หน่วยฯ จัดโครงการ Cadaveric Workshop in Open Surgery in Oncologic Urology Division of Urology ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ศูนย์ฝึกผ่าตัดชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 08.30-16.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แพทย์ประจำบ้าน ได้ฝึกผ่าตัดกับ cadaver ให้เกิดความชำนาญในหัตถการเพื่อให้แพทย์ฯ ได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการจัดงานไปปรับใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย

TUPMC 2021 CHIANG MAI ONLINE: COMPREHENSIVE UROLOGY

ในวันที่ 16-17 ธันวาคม 2564 เวลา 09:00-16:30 น.

สมาชิกสมาคมฯ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ได้แล้วตั้งแต่ วันนี้จนถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2564

ประวัติ

ประวัติ

พ.ศ. 2484 รพ.นครเชียงใหม่ เริ่มเปิดให้บริการ

พ.ศ. 2502 เริ่มก่อตั้ง คณะแพทยศาสตร์ เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

พ.ศ. 2503 เริ่มก่อตั้ง ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

พ.ศ. 2505 เริ่มก่อตั้ง หน่วยศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ โดยมีหัวหน้าหน่วยท่านแรกคือ ศ.นพ.เบญจพันธุ์ ณ เชียงใหม่ ท่าน อ.เบญจพันธุ์ เป็นหัวหน้าหน่วยฯ จนถึงปี พ.ศ. 2515

พ.ศ. 2507 เริ่มก่อตั้ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ. 2515 เนื่องจาก อ.เบญจพันธุ์มีงานบริหารมาก ศ. (เกียรติคุณ) นพ.วรวัฒน์ ชุมสาย ณ อยุธยา จึงได้รับช่วงต่อเป็นหัวหน้าหน่วยฯ ท่านที่ 2 อ.วรวัฒน์จบยูโรศิริราช รุ่นแรก (ฝึกอบรมปี พ.ศ. 2500-2504) นอกจากท่านจะเป็นหมอยูโรคนที่ 2 ของภาคเหนือแล้ว ท่านยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งชมรมศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ประเทศไทย ท่านเป็นอดีตหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ ผลิตนวัตกรรมมากมายเช่น ลูกประคำรัดขั้วไต ซิปปิดรั้งบาดแผลแทนการเย็บ แปรงนิ่วติดมอเตอร์ และเข็มเจาะเลือดเย็บไต เป็นต้น จนในสมัยนั้นมีคำกล่าวว่าเป็น “หน่วยยูโรและการวิจัย” ปัจจุบันท่านยังคงเป็นที่ปรึกษา (ผู้มีอาวุโสสูงสุด) ของสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

26 เมษายน 2517 ศ.นพ.เบญจพันธุ์ ณ เชียงใหม่ ถึงแก่กรรม นับเป็นความสูญเสียอาจารย์แพทย์และนักบริหารคนสำคัญ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ. 2520 หน่วยฯ เริ่มมีการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน วุฒิบัตรและอนุมัติบัตรสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา เป็นครั้งแรก โดยมีผู้ที่ได้รับอนุมัติบัตรท่านแรกคือ นพ.สุพจน์ วุฒิการณ์ (ฝึกอบรมปี พ.ศ. 2520-2522) และมีผู้ได้รับวุฒิบัตรเป็นท่านแรกคือ นพ.วุฒิพันธ์ บรรจง (ฝึกอบรมปี พ.ศ. 2523-2526)

คณาจารย์ของหน่วยศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ในอดีตมีดังนี้

1. ศ.นพ.เบญจพันธ์ ณ เชียงใหม่                             พ.ศ. 2503-2517

2. ศ. (เกียรติคุณ) นพ.วรวัฒน์ ชุมสาย ณ อยุธยา       พ.ศ. 2504-2537

3. รศ. พ.ต. นพ.ธนู พลอยเลื่อมแสง                         พ.ศ. 2508-2542

4. อ.นพ.วิจิตร เจริญกุล                                           พ.ศ. 2510-2513

5. ศ. (เกียรติคุณ) นพ.สุพจน์ วุฒิการณ์                     พ.ศ. 2520-2547

6. ผศ.นพ.ชูสิน จีระจิตสัมพันธ์                                 พ.ศ. 2522-2525

7. รศ.นพ.สุมิตร อนุตระกูลชัย                                  พ.ศ. 2527-2552

8. รศ.นพ.สุริธร สุนทรพันธ์                                      พ.ศ. 2527-2560

9. อ.นพ.จักรกฤษณ์ อิศญาณุวัฒน์                           พ.ศ. 2553-2556, 2559-2561

10. อ.นพ.วิศัลย์ อนุตระกูลชัย                                 พ.ศ. 2554-2560

(รูปที่ 1) ศ.นพ.เบญจพันธุ์ ณ เชียงใหม่

(รูปที่ 2) ศ. (เกียรติคุณ) นพ.วรวัฒน์ ชุมสาย ณ อยุธยา

(รูปที่ 3) อ.วรวัฒน์ อ.ธนู อ.สุพจน์ (แถวหน้าจากซ้ายไปขวา) และแพทย์ประจำบ้านในอดีต

(รูปที่ 4) อ.สุริธร อ.ธนู อ.วรวัฒน์ อ.สุมิตร อ.สุพจน์ (แถวหลังจากซ้ายไปขวา) และแพทย์ประจำบ้านในอดีต

(รูปที่ 5) ลูกประคำรัดขั้วไต

(รูปที่ 6) ซิปปิดรั้งบาดแผลแทนการเย็บ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดำเนินการให้การศึกษาอบรมทางด้านศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาที่สอดคล้องกับแผนการฝึกอบรมของราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

            วิสัยทัศน์ เป็นสถาบันฝึกอบรมทางศัลยศาสตร์ยูโรวิทยาที่มีมาตรฐานในระดับสากล

            พันธกิจ ผลิตศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะ ให้มีความรู้และความชำนาญด้านหัตถการทางศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ ทางศัลยกรรมระบบปัสสาวะให้ดียิ่งขึ้น

            ค่านิยม สามัคคี มีวิจัย ไม่หยุดยั้ง หยั่งรู้รอบ ชอบเรียบง่าย ได้เอกลักษณ์

            (Unity, Research, Ongoing, Comprehensive, Minimalist, Unique)

อาจารย์พิเศษ

ศ. (เกียรติคุณ) นพ.สุพจน์ วุฒิการณ์
Prof. Emeritus Supot Wudhikarn, MD.

รศ.นพ.สุริธร สุนทรพันธ์
Assoc. Prof. Surithorn Soontornpun, MD.

แพทย์ประจำบ้าน

17

พญ.ปานปรินท์  ศรีบุญเรือง  (ป๊อบ)

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1

10

นพ.ภัทรศักดิ์   นาคเมือง  (มิก)

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1

4

    นพ.ธนวัฒน์  บัวเกตุ   (ฟลุ๊ค)

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1

17-นพ.ณรงค์กร ฟูมะเฟือง-Uro

นพ.ณรงค์กร  ฟูมะเฟือง (เฟรม)

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2

18-นพ.ปพน พันธุ์จินดา-Uro

นพ.ปพน  พันธ์จินดา (ปัฐน์)

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2

19-นพ.ปัญณ ชาติธรรม์-Uro

นพ.ปัญณ  ชาติธรรม์ (ปัน)

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 2

นพ.เขมินทร์  โชติปฏิเวชกุล (แต้ม)

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3

นพ.พรพิสุทธิ์  ปาละกุล (เพียว)

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3

  นพ.ภวินท์  วิรุณราช (เอิร์ท)

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3

16-Narin-300x400

นพ.นรินทร์  มณีรัตน์ (ยุ้ย)

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 4

17-Piti-300x400

นพ.ปิติ  บุญแสนไชย (ทีม)

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 4

18-Pathompong-300x400

นพ.ปฐมพงษ์  นิตย์น้อยสืบ (โหน่ง)

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 4

แพทย์ใช้ทุน

12

นพ.เมธาสิทธิ์  ลำเจียกสุวรรณ (เบ้นท์)

แพทย์ใช้ทุนชั้นปีที่ 2

8-นพ.ธัชชัย ปานทอง-Uro

นพ.ธัชชัย  ปานทอง (หมิง)

แพทย์ใช้ทุนชั้นปีที่ 3

07-นพ.นราธิป ลิ้มปิยะศรีสกุล- Uro

นพ.นราธิป  ลิ้มปิยะศรีสกุล (เน)

แพทย์ใช้ทุนชั้นปีที่ 4

07-Preuk-300x400

นพ.นพ.พฤกษ์  วงศ์มณีโรจน์ (คูน)

แพทย์ใช้ทุนชั้นปีที่ 5

เจ้าหน้าที่หน่วย

คุณกรรณิการ์ เติ๊กทอน
เลขานุการ
หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ

ประกาศ

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2566

กำหนดการปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ปี 2565

กำหนดการปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ปี 2564

  • International Urologic Oncology Conference By ZOOM Online 1 April 2021
  • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์เรื่อง Post Prostate Cancer Treatment Urinary Complications: How to Transform Bad Dream to Good Dream ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 13:00-15:00 น.

กิจกรรม

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ หน่วยฯ ร่วมสวัสดีปีใหม่ ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ (คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567 ณ ห้องรับรอง สำนักงานคณบดี ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ หน่วยฯ ร่วมสวัสดีปีใหม่ ศ.เกียรติคุณ นพ.วรวัฒน์  ขุมสายฯ (อาจารย์อาวุโส) ที่บัานพัก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2567

เนื่องในวาระดิถีขึ้นไปใหม่ ปี 2567 หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ร่วมกันสวัสดีปีใหม่ และรับพรจาก รศ.นพ.สุริธร  สุนทรพันธ์ (อาจารย์อาวุโส)  ในวันพุธที่ 3 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมโอกาส – ระเบียบ ชั้น 2 อาคารบุญสม – มาร์ติน

หน่วยฯ จัดการประชุมวิชาการในหัวข้อเรื่อง NORTHERN URO CONNECTION (NUC) 2023 Stepping into Strong Collaboration ระหว่างวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2566  ณ ห้องอิมพีเรียลบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ เพื่อให้ศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะและบุคลากรทางการแพทย์มีองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับ การวินิจฉัย การรักษา และการป้องกันโรคทางระบบปัสสาวะ และเพื่อให้ศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะและบุคลากรทางการแพทย์นำองค์ความรู้ใหม่ที่ได้รับจากการประชุมฯ ไปปรับใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคทางระบบปัสสาวะให้มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล

หน่วยฯ จัดโครงการ“Cadaveric Workshop in Open Surgery in Urology ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ศูนย์ฝึกผ่าตัดชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แพทย์ประจำบ้าน ได้ฝึกผ่าตัดกับ cadaver เพื่อให้เกิดความชำนาญในหัตถการเพื่อให้แพทย์ฯ ได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการจัดงานไปปรับใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย

ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ได้จัดงานเลี้ยงส่งแพทย์ประจำบ้าน ปีที่ 4 และเลี้ยงต้อนรับแพทย์ประจำบ้านชั้น ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ ภัตคารเจี่ยท้งเฮง สาขาฟ้าฮ่าม ภายในงานเป็นไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเอง

หน่วยฯ จัดโครงการ “Cadaveric Workshop in Open Surgery in Urology” ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ศูนย์ฝึกผ่าตัดชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันอังคารที่28 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แพทย์ประจำบ้าน ได้ฝึกผ่าตัดกับ cadaver เพื่อให้เกิดความชำนาญในหัตถการเพื่อให้แพทย์ฯ ได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการจัดงานไปปรับใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย

ในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 หน่วยได้จัด “งานคืนสู่เหย้า ยูโรสวนดอก” ณ ห้องนิมมาน 1 คอนเวชั่น เซ็นเตอร์ เชียงใหม่ โดยภายในงานมีศิษย์เก่ามาร่วมงานกันอย่างมาก และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.วรวัฒน์  ชุมสาย ณ อยุธยา มาร่วมงาน สร้างความดีใจให้ลูกศิษย์เป็นอย่างมาก

หน่วยร่วมเยี่ยมและให้กำลังใจ ศ.เกียรติคุณ นพ.สุพจน์ วุฒิการณ์ และ ผศ.นพ.ศุภณ ศรีพลากิจ ได้เป็นตัวแทนกล่าวมุฑิตาจิตต่อท่านอาจารย์สุพจน์ วุฒิการณ์ พร้อมมอบพวงมาลัย หนังสือ และเสื้อให้เป็นที่ระลึก ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พศ. 2566 ณ หอผู้ป่วยพิเศษ 1424

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ หน่วยฯ ร่วมสวัสดีปีใหม่ ศ.เกียรติคุณ นพ.วรวัฒน์  ขุมสายฯ (อาจารย์อาวุโส) ที่บัานพัก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566
เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ หน่วยฯ ร่วมสวัสดีปีใหม่ ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ (คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 ณ ห้องรับรอง สำนักงานคณบดี ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์
เนื่องในวาระดิถีขึ้นไปใหม่ ปี 2566 หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ร่วมกันสวัสดีปีใหม่ และรับพรจาก รศ.นพ.สุริธร  สุนทรพันธ์ (อาจารย์อาวุโส)  ในวันพุธที่ 4 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมโอกาส – ระเบียบ ชั้น 2 อาคารบุญสม – มาร์ติน

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 25665 ผศ.นพ.ศุภณ  ศรีพลากิจ หัวหน้าหน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ นำแจกันดอกไม้เยี่ยมไข้ ศ.เกียรติคุณ นพ.สุพจน์ วุฒิกรณ์ (อาจารย์อาวุโส) เพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์หายป่วยในเร็ววัน

หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะขอขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านที่ให้เกียรติมาบรรยาย เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ร่วมงาน TUPMC 2022 ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2566

Forth Sharing Urological Experiences Thai-University of Pittburg Medical Center (TUPMC 2022)

Insights Unto Oncologic – Pediatric Endoscopic Urology

Onsite Meeting

15 – 16 December 2022

Free Registration before November 15, 2022 (Register)

หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมรับมอบ Pediatric Cysto Urethro Fiberscope FLEXX2 Set พร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน มูลค่า 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยมี ผศ.นพ.ศุภณ  ศรีพลากิจ (หัวหน้าหน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ) เป็นประธานในการรับมอบ ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมโอกาส – ระเบียบ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ชั้น 2 อาคารบุญสม – มาร์ติน

หน่วยฯ จัดโครงการ “Cadaveric Workshop in Open Surgery in Recondstructive Urology” ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ศูนย์ฝึกผ่าตัดชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แพทย์ประจำบ้าน ได้ฝึกผ่าตัดกับ cadaver เพื่อให้เกิดความชำนาญในหัตถการเพื่อให้แพทย์ฯ ได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการจัดงานไปปรับใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 – 09.00 น. หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ปีที่ 1 ณ ห้องประชุม Trauma Center ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระบารมี

วันเสารที่ 25 มิถุนายน 2565 หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ได้จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะ ที่กำลังจะออกไปรับใช้ชาตินับแต่นี้ต่อไป และเลี้ยงต้อนรับว่าศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะในอนาคตที่เริ่มเข้ารับการฝึกอบรมในปี 2565 ณ ห้องอาหารกิมเล้ง 1 ภัตคารเจี่ยท้งเฮง สาขาฟ้าฮ่าม

หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ขอแสดงความยินดีกับนายแพทย์รชานนท์ กาญจน์ศักดิ์ชัย แพทย์ประจำบ้าน ปีที่ 3 ที่สอบวุฒิบัตรได้ที่ 1 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.สุพจน์ วุฒิกรณ์ (อาจารย์อาวุโส) ให้เกียรติมอบรางวัลเป็นเพื่อเป็นกำลังใจ

หน่วยฯ จัดงานกิจกรรมรดน้ำดำหัว เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (แบบ Now Normal)  โดยมีอาจารย์อาวุโส 2 ท่าน คือ ศ. (เกียรติคุณ)นพ. สุพจน์ วุฒิการณ์ และ รศ.นพ. สุริธร สุนทรพันธ์ ให้เกียรติร่วมกิจกรรม โอกาสนี้ท่าน อาจารย์ทั้ง 2 ท่านได้ให้คำอวยพรแก่อาจารย์ และแพทย์ประจำบ้านทุกคน เพื่อเป็นศิริมงคลในการดำเนินชีวิต ณ ห้องประชุมโอกาส ระเบียบ ชั้น 2 ตึกบุญสม มาร์ติน ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 08:30-09:00 น.

หน่วยฯ จัดโครงการ “Cadaveric Workshop in Open Surgery in Oncologic Urology ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ศูนย์ฝึกผ่าตัดชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 09.20 – 16.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แพทย์ประจำบ้าน ได้ฝึกผ่าตัดกับ cadaver เพื่อให้เกิดความชำนาญในหัตถการเพื่อให้แพทย์ฯ ได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการจัดงานไปปรับใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย

หน่วยฯ จัดกิจกรรม Gyne Uro Interdepartmental Conference : Genito-urinary syndrome in mennopause ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมโอกาส-ระเบียบ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ (คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) รับมอบเครื่องอัลตร้าซาวด์ จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 999,999 บาท จากบริษัทคลังไฟฟ้า จำกัด (สำนักงานใหญ่ โดยคุณจิราภรณ์ พึ่งรัสมี มอบให้แก่หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 ณ ศาลาใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ หน่วยฯ ร่วมสวัสดีปีใหม่ ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ (คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องรับรอง สำนักงานคณบดี ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์

เมื่อวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัท Storz ได้ส่งมอบเครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพความละเอียดระดับ Full HD (มูลค่า 2 ล้านบาท) โดยทางหน่วยฯ ได้รับการจัดสรรจากมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมโอกาส-ระเบียบ

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ หน่วยฯ ร่วมสวัสดีปีใหม่ ศ.เกียรติคุณ นพ.สุพจน์ วุฒิการณ์ และรศ.นพ.สุริธร สุนทรพันธ์ (อาจารย์อาวุโส) ในวันพุธที่ 4 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมโอกาส-ระเบียบ

รศ.นพ.พิษณุ มหาวงศ์ เป็นตัวแทนหน่วยฯ นำแจกันดอกไม้ไปสวัสดีปีใหม่ ศ.เกียรติคุณ นพ.วรวัฒน์ ชุมสาย ณ อยุธยา (อาจารย์อาวุโส)                                                เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ในวันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 ณ บ้านพักอาจารย์

เนื่องในวาระดิถีขึ้นไปใหม่ หน่วยฯ เตรียมกระเช้าสวัสดีปีใหม่ รศ.นพ.สุมิตร อนุตระกูลชัย โดยให้ อ.นพ.วิศัลย์ อนุตระกูลชัยเป็นตัวแทนรับมอบ                                                   ในวันอังคารที่ 11 มกราคม 2565

หน่วยฯ จัดประชุม Uro-Gyne Interdepartmental Conference: Bladder Injury ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 12.00-13.00 น.                                                      ณ ห้องประชุมโอกาส-ระเบียบ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หน่วยฯ จัดโครงการ Urology Cadveric Workshop (For Resident) ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ศูนย์ฝึกผ่าตัดชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 30กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30-16.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แพทย์ประจำบ้าน   ได้ฝึกผ่าตัดกับ cadaver ให้เกิดความชำนาญในหัตถการเพื่อให้แพทย์ฯ ได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการจัดงานไปปรับใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย

หน่วยฯ จัดงานรดน้ำดำหัวและแสดงมุฑิตาจิตแด่คณาอาจารย์ของหน่วยฯ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ โดยมีอาจารย์อาวุโสคือ ศ. (เกียรติคุณ)นพ. สุพจน์ วุฒิการณ์ และ รศ.นพ. สุริธร สุนทรพันธ์ ณ ห้องประชุมโอกาส ระเบียบ ชั้น 2 ตึกบุญสม มาร์ติน ในวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 08:30-09:00 น.

อาจารย์ แพทย์ประจำบ้าน และเจ้าหน้าที่ สวัสดีปีใหม่ ศ.(เกียรติคุณ) นพ.วรวัฒน์ ชุมสาย ณ อยุธยา อาจารย์อาวุโสของหน่วย ณ บ้านอาจารย์                                          ในวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 12:00-14:00 น.

อาจารย์ แพทย์ประจำบ้าน และเจ้าหน้าที่ สวัสดีปีใหม่ Mrs. Barbara Metzler และ Mrs. Pat Scott อาจารย์ภาษาอังกฤษของหน่วย                                                        ณ ห้องประชุมโอกาส ระเบียบ ตึกบุญสม มาร์ติน ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 08:00 น.

งานประชุมวิชาการของหน่วยในหัวข้อ Special Urologic Meeting in Special Situation ณ ห้องประชุมชั้น 15 ตึกสุจิณโณ ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 08:20-15:55 น.

ติดต่อเรา

คุณกรรณิการ์ เติ๊กทอน เลขานุการ
หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชั้น 2 ตึกบุญสม มาร์ติน รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 053-934535, 081-2883007
อีเมล์ tkannika.urocmu@gmail.com

Loading