ประชาสัมพันธ์
หน่วยศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล
เปิดรับสมัคร……แพทย์ประจำบ้านต่อยอด รอบ 2
อนุสาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ปีการศึกษา 2566
จำนวน 2 ตำแหน่ง
– มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 ตำแหน่ง
– วชิรพยาบาล จำนวน 1 ตำแหน่ง
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป…..