ประชาสัมพันธ์ Pre -Congress ของหน่วยศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ในห้วข้อ “Colorectal Surgery in a Metavserse” ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
ณ โรงแรมดิเอ็มเพลสเชียงใหม่

ศัลยแพทย์ที่สนใจเข้าร่วมสามารถสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียน รับจำนวนจำกัด 50 คนเท่านั้น

📍สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก หรือโทร 087-7260147