ประชาสัมพันธ์สำหรับแพทย์หรือแพทย์ประจำบ้านที่สนใจเข้าร่วมงานประชุมเชิงวิชาการ ในหัวข้อ “Comprehensive Review of Targeted Therapies for mCRC” ในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 – 19.15 น. สถานที่ ณ Melia Chiangmai Hotel
📝ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสามารถสแกน QR CODE ด้านล่างหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หน่วยศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก