เชิญเข้าร่วมงานประชุม CMU Colorectal Conference ชื่อการประชุม “Laparoscopic Surgery For Colorectal Cancer” ในวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 เวลา 08.50 – 12.00 น. ผ่านระบบ zoom