รับสมัครทุน   คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำหรับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน   ภาควิชาศัลยศาสตร์   ประจำปีการฝึกอบรม 2567 🎉” จำนวน 2 ตำแหน่ง ” 🎉

📣รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 2 มิถุนายน 2566

📣สอบสัมภาษณ์วัน ศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2566

📍สมัครได้ที่ Scan QR code (รายละเอียดการรับสมัคร)

หรือ ระบบรับสมัครงาน คณะแพทยศาสตร์ มช. https://w1.med.cmu.ac.th/personnel/job-news/

** แนบเอกสารทั้งหมดเป็นไฟล์ PDF 🎉🎉

☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 053-936780 ☎️