การประชุมวิชาการ “Live Demonstration Rafaelo Procedure : Tip and Trick”

ประชาสัมพันธ์
สำหรับศัลยแพทย์ และแพทย์ประจำบ้านที่สนใจเข้าร่วม การประชุมวิชาการ “Live Demonstration Rafaelo Procedure : Tip and Trick”
ผ่านระบบ Zoom Program ในช่วง Dinner Lecture
วันที่ 4 มกราคม 2566
โดย อาจารย์ นายแพทย์ปุณวัฒน์ จันทรจำนง รพ.วชิรพยาบาล
และ อาจารย์ นายแพทย์ เอกรินทร์ ศุภตระกูล รพ.มหาราชนครเชียงใหม่
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง สามารถสแกน QR CODE

Read More

หน่วยศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด รอบ 2

ประชาสัมพันธ์
หน่วยศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล
เปิดรับสมัคร……แพทย์ประจำบ้านต่อยอด รอบ 2
อนุสาขาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ปีการศึกษา 2566
จำนวน 2 ตำแหน่ง
– มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 1 ตำแหน่ง
– วชิรพยาบาล จำนวน 1 ตำแหน่ง
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป…..

Read More