ผศ.พญ.ฉัตรอรุณ ริมสุขเจริญชัย

Assist.Prof.Chartaroon Rimsukcharoenchai, M.D.

 

ความเชี่ยวชาญ : CVT