อ.นพ.โอภาส พิณไชย

Dr.Opart Pinchai, M.D.

 

ความเชี่ยวชาญ : Plastic Surgery, Hand and Microsurgery