อ.นพ.เอกรินทร์ ศุภตระกูล

Dr.Ekkarin Suppatrakul, M.D.

 

ความเชี่ยวชาญ : Colorectal Lower