ศ.ดร.นพ.กวีศักดิ์ จิตตวัฒนรัตน์

Prof.Kaweesak Chittawatanarat, M.D.

 

ความเชี่ยวชาญ : Trauma and Critical care