.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ.กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม

Professor Kittipan Rerkasem, M.D.

 

ความเชี่ยวชาญ : Vascular