รศ.นพ.ปวิธ สุธารัตน์

Assoc.Prof.Pawit Sutharat , M.D.

 

ความเชี่ยวชาญ : Colorectal Lower