ผศ.พญ.พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย

Assist.Prof.Puttan Wongtriratanachai, M.D.

 

ความเชี่ยวชาญ : Plastic Surgery