ผศ.พญ.ปัญจพร วงศ์มณีรุ่ง

Assist.Prof.Panjaporn Wongmaneerung, M.D.

 

ความเชี่ยวชาญ : Head & Neck & Breast