ผศ.พญ.กนกกาญจน์ เทพมาลัย

Assist.Prof.Kanokkan Tepmalai, M.D.

 

ความเชี่ยวชาญ : PEDIATRIC