รศ.นพ.อานนท์ โชติรสนิรมิต

Assos.Prof.Arnon Chotirosniramit

 

ความเชี่ยวชาญ : Hepato-biliary &Pancreas