ผศ.นพ.สุวรรณ แสนหมี่

Assist.Prof.Suwan Sanmee, M.D.

 

ความเชี่ยวชาญ : Colorectal Lower