ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต

Assist.Prof.Narain Chotirosniramit, M.D.

 

ความเชี่ยวชาญ : Trauma and Critical care