ผศ.ดร.นพ.อภิชาติ ตันตระวรศิลป์

Assist.Prof.Dr.Apichat Tantraworasin, M.D.

 

ความเชี่ยวชาญ : Chest