จัดซื้อ-จัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผ่นการจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน  500,000.- บาท กรณี วงเงินต่ำกว่า  500,000.- บาท โด้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดทำ

ค้นหาเลือกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง / คณะแพทยศาสตร์ / ค้นหาข้อมูล  คลิ๊กที่นี่

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาเลือกประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / คณะแพทยศาสตร์ / ค้นหาข้อมูล  คลิ๊กที่นี่

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

ค้นหาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน / คณะแพทยศาสตร์ / ค้นหาข้อมูล  คลิ๊กที่นี่

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

ค้นหารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี / คณะแพทยศาสตร์ / ค้นหาข้อมูล  คลิ๊กที่นี่