หน่วยกายภาพบำบัด ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู รับสมัครนักกายภาพบำบัด 1 อัตรา

หน่วยกายภาพบำบัด ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครนักกายภาพบำบัด 1 อัตรา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 053-936366 (ในวันและเวลาราชการ)

โครงการ การฝึกอบรมระยะสั้นเวชศาสตร์ฟื้นฟูคลินิกสำหรับผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง ประจำปี 2565-2566

โดยมีแพทย์จากประเทศอินโดนีเซียเข้าร่วมโครงการมาฝึกอบรม

ในเดือนตุลาคม 2565  จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

IMG_0473
IMG_0470

ErZa Nurtriandari, MD

IMG_0472

Grace Haryanto, MD

IMG_0467

Ardi Soeharta Chandra, MD

โรงพยาบาลมหาหาราชนครเชียงใหม่ รับบริจาคถุงน่องเก่าและใหม่

poster create

*** โดยรับบริจาคถุงน่องทั้งเก่าและใหม่ไม่จำกัดสี , ขนาด และสภาพ หากประสงค์ร่วมบริจาคถุงน่องใช้แล้วขอความกรณาซักทำความสะอาดก่อนนำมาบริจาค ***

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ขอเชิญท่านร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ขอเชิญท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ผู้พิการด้วยการบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกเพื่อจัดสร้างอาคารศูนย์บูรณาการฟื้นสภาพคนพิการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์  โทร. 053-945672 และ 053-949473

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูจัดการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร ครั้งที่ 17

28-29 ตุลาคม 2560

 

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูจัดการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร ครั้งที่ 17

ในหัวข้อ Action Plan : IWISH”

ณ แม่โจ้กอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่

 

 

ผศ.พญ.มนธนา บุญตระกูลพูนทวี และ ผศ.พญ.จีระนันท์ คุณาชีวะ เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “Advanced Pain Management and Guided Intervention”

11 พฤศจิกายน 2560

 

ผศ.พญ.มนธนา บุญตระกูลพูนทวี และ ผศ.พญ.จีระนันท์ คุณาชีวะ

เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “Advanced Pain Management and Guided Intervention”

ณ โรงแรมเรอเนสซองซ์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ

 

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูจัดอบรม “กายอุปกรณ์เทียม ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 3”

17-18 พฤษภาคม 2561

 

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูจัดอบรม

 

“กายอุปกรณ์เทียม ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 3”

 

ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Shockwave practice in Repetitive Strain Injury”

21 มิถุนายน 2561

 

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “Shockwave practice in Repetitive Strain Injury”

ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

รศ.นพ.จักรกริช กล้าผจญ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Soft science: Music therapy” สำหรับนักศึกษาแพทย์

25 กรกฎาคม 2561

 

รศ.นพ.จักรกริช กล้าผจญ เป็นวิทยากร

บรรยายในหัวข้อ “Soft science: Music therapy” สำหรับนักศึกษาแพทย์

ณ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์

 

 

รศ.นพ.จักรกริช กล้าผจญ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Weight training for high performance athletes”

3 สิงหาคม 2561

 

รศ.นพ.จักรกริช กล้าผจญ เป็นวิทยากร

บรรยายในหัวข้อ “Weight training for high performance athletes”

ณ การประชุมวิชาการกลางปีราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย

ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ