ขอบเขตการให้บริการ

ให้บริการตรวจไฟฟ้าวินิจฉัยแก่ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของกล้ามเนื้อและเส้นประสาท ทุกเพศ ทุกวัย

Address: ตึกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 1 ห้องหน่วยตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย

Phone: 053-936329

เวลาให้บริการ  วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 8.00 น. – 12.00 น.