มีนาคม 2, 2023

หน่วยกายภาพบำบัด ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู รับสมัครนักกายภาพบำบัด 1 อัตรา

หน่วยกายภาพบำบัด ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครนักกายภาพบำบัด 1 อัตรา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 053-936366 (ในวันและเวลาราชการ)