มีนาคม 2, 2023

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ร่วมกับบริษัท Enraf-Noniu จัดการอบรมและสาธิตการใช้เครื่อง High-intensity laser therapy สำหรับแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมกับบริษัท Enraf-Nonius จัดการอบรมและสาธิตการใช้เครื่อง High-intensity laser therapy

สำหรับแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู จากโรงพยาบาลต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 ถึง 16.00 น.

โดยมี วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางวิศวกรรมจากประเทศอิตาลี
Dr. Giacomo Granozio
และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษา Musculoskeletal medicine และ Orthopedic Rehab
Dr. Wolfgang Gruther

การบำบัดรักษาและฟื้นฟูด้วยเครื่อง High-intensity laser therapy เป็นการรักษาที่ทันสมัยสามารถให้ความร้อนลงไปลึกถึงเนื้อเยื่อที่ต้องการได้ด้วยระยะเวลาอันสั้น สามารถบำบัดและฟื้นฟูเนื้อเยื่อที่ได้รับการบาดเจ็บหรืออักเสบเรื้อรัง นับเป็นหนึ่งในความก้าวหน้าด้านการรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟู ในปัจจุบันภาควิชามีเครื่องมือดังกล่าวให้บริการแก่ประชาชน