มีนาคม 13, 2023

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพ ในภาคทฤษฎี ในการให้บริการบริบาลฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกลางจังหวัดเชียงใหม่

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพให้แก่ พยาบาล นักกายภาพบำบัดและนักกิจกรรมบำบัด ในภาคทฤษฎี
ในการให้บริการบริบาลฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกลางจังหวัดเชียงใหม่ เสร็จสิ้นแล้ว
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูจะได้ดำเนินการอบรมทักษะในภาคปฏิบัติต่อไป
ณ อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู ในระหว่างวันที่ 13 มีนาคม ถึง 16 มิถุนายน 2566