มีนาคม 2, 2023

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู จัดการสาธิตแผ่นรองเท้า โดย บริษัท สุรเทค นำเสนอโดย รศ.ดร. สุดเขตต์ พจน์ประไพ และทีมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จัดการสาธิตแผ่นรองเท้าโดย บริษัท สุรเทค

นำเสนอโดย รศ.ดร. สุดเขตต์ พจน์ประไพ และทีมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ณ ห้องเรียนภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู วันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น – 15.30 น

อุปกรณ์แผ่นรองเท้า Electronics และระบบการเคลื่อนไหว สามารถวิเคราะห์การเดินโดยวัดแรงกดที่เท้าเพื่อประเมินภาวะความผิดปกติของเท้าต่าง ๆ เช่น ผู้ป่วยเท้าเบาหวาน ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก ผู้ป่วยทางระบบประสาทอื่น ๆ และยังมีการผนวกเกมสำหรับฝึกการวางเท้าในรูปแบบต่าง ๆ