โครงการ การฝึกอบรมระยะสั้นเวชศาสตร์ฟื้นฟูคลินิกสำหรับผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง ครั้งที่ 7

โดยมีแพทย์จากประเทศอินโดนีเซียเข้าร่วมโครงการมาฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พ.ค.61 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1.        Ilin Nurina, MD

2.       Wan Fadhlun Nisa, MD

3.       Wiwiet Irmayanti, MD

 

 

แพทย์ประจำบ้านจากประเทศอินโดนีเซีย  1-30 มิถุนายน 61

1.       Chandralina Pakpahan, MD

2.      Tamariska Gerdawaty, MD

 

 

ที่อยู่

สำนักงานภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร 053-936322, 053-36347

Fax. 053-936322

ช่องทางติดต่อ Online

22485741 55641  
100x100 LOGOCMU001
PJJ