ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

จัดประชุมวิชาการ Updates in Rehabilitation Medicine ในวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559

ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ และงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการของ รศ.พญ.อภิชนา โฆวินทะ

 

  รศ.พญ.อภิชนา โฆวินทะ

 

 

ติดต่อสอบถามได้ที่คุณสุจิตรา 053936322 หรือ
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ที่อยู่

สำนักงานภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร 053-936322, 053-36347

Fax. 053-936322

ช่องทางติดต่อ Online

22485741 55641  
100x100 LOGOCMU001
PJJ