ติดต่อบริจาค

การบริจาค

          ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ยังมีความต้องการงบประมาณเพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด และเครื่องดนตรีสำหรับผู้พิการและผู้ป่วย รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการต่างๆ

          ท่านที่มีจิตศรัทธา สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

 โทร 053-936347   โทรสาร 053-936322 ในวันและเวลาราชการ