โทร. 053 - 936329

  

ขอบเขตการให้บริการ

ให้บริการตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย จันทร์ - ศุกร์8.00 น. - 12.00 น.

สถานที่ตั้ง

ชั้น 1 ตึกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

 

ที่อยู่

สำนักงานภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร 053-936322, 053-36347

Fax. 053-936322

ช่องทางติดต่อ Online

22485741 55641  
100x100 LOGOCMU001
PJJ