สำนักงานภาควิชา 
 Fon  pong
        นางสุจิตรา หุ่นดี          นางนวพร พงษ์ไพบูลย์   นายสมพงษ์ ปัญญา
      เลขานุการภาควิชา เจ้าหน้าที่สำนักงาน(เจ้าหน้าที่ธุรการ)   พนักงานบริการทั่วไป

 
 

 

 

ที่อยู่

สำนักงานภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร 053-936322, 053-36347

Fax. 053-936322

ช่องทางติดต่อ Online

22485741 55641  
100x100 LOGOCMU001
PJJ