การติดต่อและบริจาคสิ่งของ

          ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ยังมีความต้องการงบประมาณเพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด และเครื่องดนตรีสำหรับผู้พิการและผู้ป่วย รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการต่างๆ

ท่านที่มีจิตศรัทธา สามารถติดต่อได้ที่

สำนักงานภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Department of Rehabilitation Medicine,

Faculty of Medicine, Chiang Mai University, THAILAND 

Tel: +66-53-936322 , +66-53-936347
Fax:  +66-53-936322

SOCIAL OFFICAL 1946546 FB04

ตึก OPD

 


 map foundation

 


 

Move Rehab


 

poster  create

 


 

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ขอเชิญท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ผู้พิการ

ด้วยการบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

 

เพื่อจัดสร้างอาคารศูนย์บูรณาการฟื้นสภาพคนพิการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์  

โทร. 053-945672 และ 053-949473


 

ที่อยู่

สำนักงานภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร 053-936322, 053-36347

Fax. 053-936322

ช่องทางติดต่อ Online

22485741 55641  
100x100 LOGOCMU001
PJJ