บทความและงานวิจัย

   
ผลของการฝึกออกกำลังต้นขาระหว่างเครื่องออกกำลังกายแบบ Closed kinetic chain และ Open kinetic chain ต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขา Electromyographic Analysis of Abdominal Muscle During The Performance of Various Forms of Situp Exercises